Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 0-15mm, 342-451-20

0

Thời gian bảo hành 12 tháng
Xuất xứ Nhật
Thương hiệu Mitutoyo