Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo, 0-25mm, 395-264-30

0

Thời gian bảo hành 12 tháng
Xuất xứ Nhật
Thương hiệu Mitutoyo