Thước cặp điện tử Mitutoyo 0-12″”, 500-764-20

7.520.000

Thời gian bảo hành 12 tháng
Xuất xứ Nhật
Thương hiệu Mitutoyo